اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
شيمي 3 و آزمايشگاه


چرا ظرفیت گرمایی ویژه ی هلیم و هیدروژن عددهای بزرگی هستند؟
ظرفیت گرمایی مواد به ساختار ، حالت فیزیکی و طبیعت شیمیایی آن ها بر می گردد و از این رو مقایسه ی آن ها به جز در موارد بسیار مشابه دشوار و در واقع بی معناست.


در کدام فرآیند انرژی بیشتری آزاد می شود؟ انحلال یک مول NaCl در یک لیتر آب یا در در mL50آب
با توجه به مقدار های زیر می توان نتیجه گرفت که انحلال یک مول NaClدر یک لیتر آب گرمای بیشتری آزاد می کند. علت این افزایش را می توان تفکیک کامل یون ها و حذف جفت یون ها در محلول های بسیار رقیق نسبت داد. در بی نهایت آبkJ/mol 11/407- در mL100 آبkJ/mol 89/406- Adamson, A.W., A Text book of Physical Chemistry, Academic Press, 1973, pp.176-177


آیا از نظر پزشکی مصرف بیش از اندازه ی ویتامین ث برای سلامتی مضر است؟
خیر، از آن جا که این ویتامین در آب انحلال پذیر است، مقدار اضافی آن از طریق ادرار دفع می شود. خوردن آب و نوشیدنی ها به کاهش مقدار اضافی آن کمک کرده، مانع از ذخیره شدن آن در بدن می شوند.


چرا برای محلول های آبی خیلی رقیق می توان به جای ppm از یکای میلی گرم در لیتر استفاده کرد؟
از آن جا که چگالی این محلول ها برابر یک در نظر گرفته می شود با جایگزین کردن حجم معادل یک لیتر به جای جرم محلول (در مخرج کسر) یکای میلی گرم بر لیتر به دست می آید.


انحلال پذیری گازهای نجیب در آب گرماده است یا گرماگیر؟
علی رغم این که آنتالپی انحلال گازهای غیر قطبی در آب منفی است ( فرآیند گرماده) ولی به دلیل کاهش شدید آنتروپی و افزایش عبارت -TDS در مجموع انرژی آزاد فرآیند در دماهای بالا مثبت می شود، بنابراین با افزایش دما انحلال پذیری آن ها کاهش می یابد.


باریم سولفات را چه باید معرفی کرد؟ الکترولیت یا غیر الکترولیت
آب یک غیر الکترولیت به شمار می آید، علی رغم این که درصد بسیار کمی از آن تفکیک می شود. بنابراین افزون برتولید یون مقدار تولید یون نیز مهم است. چون رسانایی محلول حاصل از انحلال یک ماده در یک حلال معیاری از الکترولیت بودن است در این صورت نمک های نامحلولی مانند BaSO4 را نیز می توان با توجه به تولید مقدار بسیار کم یون پس از انحلال جزو الکترولیت های ضعیف دسته بندی کرد.


برای یک انحلال گرماده در صورتی که ظرف دارای محلول ایزوله (سامانه منزوی) باشد، دمای محلول چه تغییری می کند؟
انرژی آزاد شده در فرآیند انحلال صرف افزایش انرژی درونی محلول شده، دمای محلول بالا می رود.


بادکنک و زودپز چه نوع سامانه ای هستند؟
اگر از پدیده ی نفوذ چشم پوشی کنیم بادکنک را می نوان یک سامانه ی بسته با دیواره ی انعطاف پذیر می در نظر گرفت. زودپز هم تا لحظه ای که سوپاپ اطمینان بالا نیامده است یک سامانه ی بسته است ولی با بالا آمدن سوپاپ و خروج بخارآب به یک سامانه ی باز تبدیل می شود.


چرا ظرفیت گرمایی ویژه ی هلیم و هیدروژن عددهای بزرگی هستند؟
ظرفیت گرمایی مواد به ساختار ، حالت فیزیکی و طبیعت شیمیایی آن ها بر می گردد و از این رو مقایسه ی آن ها به جز در موارد بسیار مشابه دشوار و در واقع بی معناست.


در کدام فرآیند انرژی بیشتری آزاد می شود؟ انحلال یک مول NaCl در یک لیتر آب یا در در mL50آب
با توجه به مقدار های زیر می توان نتیجه گرفت که انحلال یک مول NaClدر یک لیتر آب گرمای بیشتری آزاد می کند. علت این افزایش را می توان تفکیک کامل یون ها و حذف جفت یون ها در محلول های بسیار رقیق نسبت داد. در بی نهایت آبkJ/mol 11/407- در mL100 آبkJ/mol 89/406- Adamson, A.W., A Text book of Physical Chemistry, Academic Press, 1973, pp.176-177


واکنش گاز هیدروژن و اکسیژن خودبه خودی است یا نا خودبه خودی؟
واکنش از نظر ترمودینامیکی در دمای اطاق خودبه خودی است اما انرژی فعال سازی آن به قدری بالا است که واکنش در این دما انجام نمی شود. به عبارت دیگر در این شرایط از نظر سینتیکی امکان پذیر نیست.


واکنش کلر و متان چه نوع واکنشی است؟
این واکنش یک واکنش جانشینی است و هدف کتاب تنها به این موضوع محدود می شود. اطلاق نسبت جابه جایی یگانه یا دوگانه به این واکنش ضرورتی ندارد. این تمرین در چاپ سال آینده (86) حذف خواهد شد.


واکنش لیتیم و اکسیژن و تشکیل لیتیم اکسید از چه نوع است سوختن یا اکسایش؟
از نوع اکسایش است.


آیا مجاز هستیم به دانش آموزان روش استفاه از فرمول M1V1=M2V2 را در محاسبات استوکیومتری محلول تدریس کنیم؟
خیر، بهتر است که دانش آموز کار با ضریب تبدیل را آموزش ببیند واز این راه به حل تمرین بپردازد.


فکر کنید صفحه ی 63 شیمی 3 چگونه باید تصحیح شود؟
A+2B D


تفاوت ظرفیت گرمایی ویژه ی آب، یخ و بخار آب را چگونه توجیح می کنید؟
آب مایع > یخ > بخار آب J/mol. oC 35/75 11/37 60/33 وجود پیوند هیدروژنی و تشکیل تجمع های مولکولی، آب مایع را به مایعی با ظرفیت گرمایی بالا تبدیل کرده است، در فاز بخار این بر هم کنش به حداقل می رسد و در حالت جامد یکپارچگی شبکه امکان انتقال انرژی به همه ی مولکول ها را به راحتی فراهم می کند.


آیا در بخش اول کتاب شیمی 3 اصلاح شده تناقضی در معرفی موازنه ی واکنش ها به روش وارسی به وجود نیامده است؟
روش وارسی یک راهبرد ساده برای موازنه ی معادله ی واکنش های شیمیایی است و اساس آن شمارش تعداد هر یک از اتم ها در دو سوی معادله است. در کتاب درسی تنها یک راه از ده ها راه ممکن برای موازنه به این روش مطرح شده است، شما خود می توانید بر این اساس راه های متفاوت دیگری را برای موازنه ی یک واکنش بیابید. در موازنه ی معادله ی واکنش آلومینیم اکسید و هیدورکلریک اسید کافی است که اولویت فرآورده بر واکنش دهنده را وارونه کرده، برای موازنه ی واکنش این بار از شمارش اتم ها در واکنش دهنده (آلومینیم اکسید) آغاز کرد.


فکر کنید صفحه93(محلول مولار و مولال)
100 میلی لیتر محلول یک مولار پتاسیم کلرید سنگین تر از 100 میلی لیتر محلول یک مولال است. برای تهیه محلول یک مولار و مولال یک مول پتاسیم کلرید لازم است در حالی که تهیه ی محلول مولال به حلال بیش تری نیاز دارد، بنابراین محلول مولال رقیق تر از محلول مولار است و به همین دلیل حجم های مساوی از آن ها جرم متفاوتی دارند. از این رو محلول مولار سنگین تر است وغلظتی بیش تر از همان حجم محلول مولال دارد.


آيا جمله ي : "اگر تغيير دما برابر يك باشد در اين صورت ظرفيت گرمايي ويژه جسم با مقدار گرماي مبادله شده برابر خواهد بود." در صفحه 41 كتاب شيمي 3 درست است؟
ايرادي جزيي دارد كه در چاپ سال هشتادونه اصلاح شده است.


آيا فشار يك كميت شدتي است؟ (دي ماه 90)
در علم ترمو ديناميك شيميايي كميت فشار براي سيستم هاي گازي مطالعه مي شود. بنابراين اگر يك سامانه به چند بخش تقسيم شود، خواصي كه در بخش هاي مختلف يك سامانه ثابت بماند جزء خواص شدتي مي باشند. براي مثال به بررسي كميت هاي فشار و غلظت مي پردازيم : مثلا اگر هواي يك اتاق را به دو بخش تقسيم كنيم فشار هوا در هريك از بخش ها با فشار اوليه برابر است بنابراين فشار يك كميت شدتي است. P = P1 = P2 يا مثلا اگردر يك بشر 100 ميلي ليتر محلول 2 مولار يك نمك درست كنيم سپس همين محلول را به دو بشر 50 ميلي ليتري منتقل كنيم غلظت محلول درهريك از دو بشر با بشر اوليه برابر است.


تغيير آنتالپي محلول به يخ بيشتر است يا آب به يخ؟
وقتي حل شونده اي به آب اضافه مي شود، فشار بخار محلول كاهش مي يابد بنابراين محلول در دماي پايين تري منجمد مي شود.بنابراين تغيير آنتالپي محلول به يخ بيشتر است.


در حالت تعادل تغييرات انرژي آزاد گيبس صفر است باتغيير دما بازهم صفر مي شود؟
هر تعادل در دماهاي مختلف داراي ثابت تعادل هاي مختلف است. طبق رابطه


آيا گرماسنج ليواني مي تواند يک سامانه منزوي باشد؟
تمام سامانه هاي گرماسنج ها سامانه هاي ايزوله يا منزوي هستند. اما به لحاظ كيفيت ساخت به طور ايده ال مطلق نمي توانند ايزوله باشند. بنابراين در پاسخ به اين پرسش بايد گفت اين سامانه نيز منزوي است.


آنتالپي خاصيت مقداري يا شدتي است؟
آنتالپي يك واكنش شيميايي خاصيت مقداري است و بر اساس مقدار واكنش دهنده هاي شركت كننده در واكنش تغيير مي كند.


دفعات بازديد: 84486
تعداد بازديدكنندگان: 51625
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي