اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
پيش نويس كتاب شيمي3 پايه دوازدهم

به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبیران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غير قابل استناد) پيش نويس کتاب پایه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستند


براي دانلود شناسنامه و ساختار كتاب ها روي تصاويردانلود ودانلود  كليك نماييد.

کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

متن كتاب ها

تاريخ

شيمي 3
دانلود دانلود96/12/19

فصل4-1: چالش هاي زندگي و راه حل هاي

فصل4-2: ارزش فناوري هاي شيميايي

فصل: مولكول ها در خدمت تندرستي

فصل: آسايش و رفاه در سايه شيمي

 

97/03/28

97/03/28

97/03/28

97/02/17

دفعات بازديد: 706
تعداد بازديدكنندگان: 450
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي