اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
فيلم هاي آموزشي پشتيبان كتاب شيمي پايه يازدهم


فيلمهاي مربوط به فصل اول


بهاي سياره ي ما
چرا چربي بخار بروم را بيرنگ مي كند
شعاع اتمي در جدول چگونه تغيير مي كند؟
شناسايي يون آهن (II)و(III)
رسم آرايش الكتروني اتم و يون آهن
روشهاي جديد استخراج مس
جوشكاري ريل با واكنش ترميت
ساخت شيشه رنگي
منابع شيميايي نيازها و محدوديت ها
عوامل گرمايش جهاني و راه حل آن
نفت، جغرافيا، تاريخ، سياست
بروم
واكنش بروم با اتن و كاربرد اتن


فيلمهاي مربوط به فصل دوم

 
تفاوت دما و گرما
معرفي سازمان جهاني غذا و كشاورزي(فائو)
مواد غذايي داراي انرژي هستند
اندازه گيري انرژي بادام زميني، بيسكوييت، ماكاروني و ...
آيا مي توان با بادكنك آب را بجوش آورد؟
آزمايش شعله و مدت زمان سوختن روغن، چربي و مواد نفتي
آنتالپي و واكنش هاي شيميايي
مفهوم انرژي گرمايي
گرماي واكنش در فشار ثابت (آنتالپي واكنش)
نحوه كار گرماسنج بمبي
تغيير دماي آب و خاك در اثر دريافت انرژي خورشيد
قانون هس
سرعت واكنش
نمودار غلظت-زمان
اثر يون آهن (III) بر هيدروژن پراكسيد
ذرات ريزتر سرعت واكنش بيشتري دارند . چرا؟
ردپاي ضايعات غذايي
كالري ها
كالري مواد غذايي چقدر است؟
كالري
چربي خوب چربي بد
شناسايي چربي ها و روغن هاي سير شده و سير نشده
غذاهاي ارگانيك
قهوه اي شدن مواد غذايي واكنش هاي آنزيمي و غيرآنزيمي
باربيكيو


  فيلمهاي مربوط به فصل سومپليمرها
گياهان چگونه سلولز مي سازند؟
تفلون و كاربردهاي آن
آموزش تشكيل پلي اتيلن در كلاس
رفتار پليمرهاي گرمانرم و گرماسخت
گروههاي عاملي در تركيبات آلي
طرز تهيه استر:اسانس موز،پرتغال،گلابي و قارچ
تهيه بيوپلاستيك
محيط زيست-انرژي سبز و زيست سوختها
تهيه پلي آميد نايلون
پوشاك هوشمند
كاربرد پليمرها
بطري پلاستيكي
سياره پلاستيك
استرها
نردل ها يا ميكروپلاستيك ها
شناسايي الياف به وسيله سوختن
شيمي اسكناس
دفعات بازديد: 3715
تعداد بازديدكنندگان: 3156
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي