اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
فيلم هاي آموزشي پشتيبان كتاب شيمي پايه دهم


فيلمهاي مربوط به فصل اولآتش بازي
آل عمران
ابن هیثم
پزشکی هسته ای نوک پیکان پیشرفت هسته ای کشور
تکنسیم
جایگاه ایران در پزشکی هسته ای
جدول تناوبی
جدول تناوبی و معرفی ساختار اتم
مول
نور
نورستاره
وويجر
سی تی اسکن
صدای بیگ بنگ
آشکارساز ذرات کیهانی
از بینهایت کوچک
پیوندکووالانسی
پیوندیونی
تشکیل نمک طعام
تغییرات فیزیکی و شیمیایی
جدول تناوبی و خواص گروه ها
جدول تناوبی و دسته بندی عناصر
سوختن پودر آلومینیوم
سوختن زغال در نمای آهسته
سوختن فلزات
طیف نگار ستارگان
فلز روی و تولید گاز هیدروژن
موادپرتوزا و سن زمین
مول و اتم گرمفيلمهاي مربوط به فصل دوم

 

بررسی تغییرات غلظت کربن دی اکسید توسط ناسا
آزمایش با یخ خشک
آزمایش چراغ راهنمایی
آزمایش ساده برای نمایش افزایش کربن دی اکسید و دما
آلودگی هوا و اثرات آن
ابرها و تغییردمای زمین
اثر کربن دی اکسید بر مرجان ها
اثر گرما بر طبیعت
اثر دما بر گازها
اثر کلروفلوئوروکربن ها بر اوزون
اثر گلخانه ای 1
اثر گلخانه ای 2
اثر گلخانه ای 3
اثر گلخانه ای برای بچه ها
استفاده از گاز نیتروژن در تایرها
استفاده از گچ در کشاورزی
اکسیژن هواکره 1
اندازه اتمسفر
اندازه گیری کربن دی اکسید و دما از روی یخ های قطبی
اوزون استراتوسفری
اوزون و آفتابزدگی
باران اسیدی
بررسی تغییرات غلظت کربن دی اکسید توسط ناسا
بررسی ریزگردها توسط ناسا
پلاستیک های سبز
پلاستیکها
تحقیق روی یخ های قطبی
تحقیق روی یخچال ها
تعیین درصد اکسیژن
تعیین درصد اکسیژن هوا
تکنولوژی سوخت سبز
تکنولوژی و اثر گرما برطبيعت
تولید پلاستیک سبز از ذرت
تولید سیم برق با روکش آلومینیم
جداسازی و کاربرد اجزای هوا
چرخه اوزون
چرخه کربن 1
چرخه کربن 2
چقدر طول می کشد تا زباله به طبیعت بازگردد
حرارت زمین
خشک کردن میوه و سبزیجات
داستان بطری ها
ریزگردها
زباله و اثرات آن
ساخت پلاستیک با سیب زمینی
سشوار
سوختن حباب های متان
سوختن گوگرد در اکسیژن خالص1
سوختن گوگرد در اکسیژن
سیاره پلاستیک1
سیاره پلاستیک2
سیم با روکش آلومینیوم
شما و ردپای کربن
شناسایی گازاکسیژن
فشارهوا و سیالات
فشارهوا
فن آوری سبز
قانون بویل 1
قانون بویل 2
قانون پایستگی جرم
قانون هانری
کاربرد هلیم
کارخانه تولید سیم و کابل
کارخانه تولید هوای مایع
کربن دی اکسید و طبیعت
گازهای گلخانه ای و گرما
لایه های اطراف زمین
مستند اثر گلخانه ای در زمین و زهره
منابع شیمیایی نیازها و محدودیت ها


  فيلمهاي مربوط به فصل سومساخت نمك محلول
آهنگ اسمز
آب بحران جهانی
آب بعنوان حلال
آب و هوا کره زمین
آزمايش اسمز
آزمایش باران طلایی
آزمایش سدیم با الکل
آزمایش های جالب با محلول ها
اثر دما بر انحلال پتاسیم نیترات
اثردما بر انحلال گازها
اسمز برای بچه ها
اسمز چگونه عمل میکند
اسمز معکوس
انحلال سدیم کلرید در آب
انحلال گرماده
انفجار نیتروژن در زیر آب
انقراض ششم و آب های اسیدی
باطبیعت چه کرده ایم
باطبیعت چه کرده ایم2
بررسی چرخه آب
برف و پیوندهیدروژنی
بمب یخی
تشخیص آب سخت و نرم در خانه
تشکیل آب سخت و نرم کردن
دفعات بازديد: 2248
تعداد بازديدكنندگان: 1620
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي