اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي

شیمی دانشی مبتنی بر تجربه و آزمایش است. اگر از بعد محتوایی دانش شیمی مشتمل بر مجموعه ای از مفاهیم و دانسته هاست، از بعد روشی، آزمایش ها و تجربیات عملی اساس و پایه مفاهیم شیمی را تشکیل می دهند به طوری که ابطال فرض های علمی قبلی و مطرح شدن حدس های تازه، در سایه اجرای آزمون های تجربی انجام پذیر است. بنابرین شاید بتوان گفت که مناسب ترین روش در آموزش علم شیمی، روشی است که بعد تجربی و آزمایشگاهی آن در نظر گرفته شود و فرآیند یاددهی-یادگیری مفاهیم شیمی را با اجرای آزمایش های مرتبط با آن ها همراه کند . افزون بر این، آموزش شیمی با مشاهده و تجربه، انگیزه و حس کنجکاوی را برای یادگیری بیش تر در فراگیر ایجاد می کند و دیدگاه ها و نگرش های ملموس تری از علم شیمی را برای فراگیر فراهم ی کند. در ضمن، آشنا نمودن فراگیر با فنون عملی، سبب تقویت خلاقیت ها و مهارت های عملی در او می شود. از یک سو، با توجه به نارسایی ها و کاستی هایی که از این بعد در آموزش شیمی دوره ی متوسطه کشورمان وجود دارد و از سوی دیگر، محدودیت امکانات و فضای مناسب در مدارس، سبب شده است که در حال حاضر دستیابی به حد مطلوبی از کیفیت آموزشی در کشور عملی نباشد و هنوز در ابتدای مسیری قرار داریم که انتهای آن تحقق این هدف خواهد بود. با چنین هدفی، بخش آزمایشگاه و فعالیت های عملی را در پایگاه اینترنتی گروه شیمی فعال کرده و امیدواریم که به عنوان گامی کوچک در مسیر تحقق این هدف، بتوانیم موضوع ها و مفاهیم مرتبط با آزمایشگاه و فعالیت های عملی را به شکلی سود مند و قابل استفاده ارایه کنیم. از علاقه مندان به این بخش، مشتاقانه دعوت می شود که نظرها و پیشنهادهای خود را از طریق پست الکترونیک یا تلفن به گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی مطرح نمایند و در جهت کیفیت بخشی بیشتر این بخش ما را یاری کنند.

رديف

 عنوان

تاريخ به روز رساني

1

                               ایمنی در آزمایشگاه 

24- 9-92
2

                               ابزارهای آزمایشگاهی 

24- 9-92
3

                               نمايش هاي شيمي 

24- 9-92
4

چهارچوب پيشنهادي براي طراحي و توليد كتاب آزمايشگاه شيمي براي دوره ي متوسطه

24- 9-92
5 آزمايشگاه در مقياس خرد. 24- 9-92
6 آزمايش هاي پيشنهادي معلمان 24- 9-92
7 فهرست برخي از مواد شيميايي مورد استفاده در آزمايشگاه دوره متوسطه 27-9-92

دفعات بازديد: 8102
تعداد بازديدكنندگان: 6934
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي