اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
مقاله های علمی

در اين صفحه، مقاله هاي آموزشي جديد براي شما معرفي مي شود.

عنوان

حجم

تاریخ

Meeting Standards Through Integrated Curriculum

1.38 MB

10/09/94

Chemistry and Unifying Themes of Science

153 KB

10/09/94

Humanitas : A Thematic Curriculum

947 KB

10/09/94

The Middle school: The Natural Home of Integrated Curriculum

1.22 MB

10/09/94

Ten Ways to Integrate Curriculum

1.13 MB

10/09/94

Planning for Curriculum Integration

424 KB

10/09/94

Integrated Curriculum in Historical Perspective

465 KB

10/09/94

Energy-Now and Forever!

2.93 MB

10/09/94

Chemistry colors our world

2.83 MB

10/09/94


1- غذا در فضا (02 مرداد 92)


2- كلاس شيمي و بازي سودوكو (02 مرداد 92)


3- نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري. شماره 97 نشريه رشد آموزش شيمي

براي خواندن اين مقاله روي عكس كليك كنيد .


Less Meat = Less Heat 

  4- اين مقاله از نشريه ي ChemMatter براي شما انتخاب شده است كه خواندن آن خالي از لطف نيست. روي عكس كليك كنيد.

 


 5- محافظت پلاستيك ها؛ نشريه ي شيمي سال بيست و دوم شماره ي اول 1390

براي خواندن آن روي آيكون كليك كنيد. 

 

 


 6- Thanking up

اين مقاله از نشريه ي Chemmatter در آوريل 2011  چاپ شده است. روي آيكون كليك كنيد.


 7- بار موثر هسته - نيروي موثر هسته. شماره 99 نشريه ي رشد آموزش شيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روي عكس كليك كنيد.

 


7- تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن؛ نشريه ي شيمي سال بيست و دوم شماره ي اول 1390

براي خواندن آن روي آيكون كليك كنيد. 


8-          ?Where Do Chemical Elements Come From

اين مقاله از نشريه ي Chemmatter در اکتبر 2009 چاپ شده است. روي آيكون كليك كنيد.


9- مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان؛ نشريه ي شيمي سال بيست و دوم شماره ي اول 1390

براي خواندن آن روي آيكون كليك كنيد.


10- تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی


11- Aluminum Recycling 


12- غذاهاي فضايي 


13-الماس  


دفعات بازديد: 11624
تعداد بازديدكنندگان: 9499
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي