اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
کتاب های آموزشي و درسی ایران
- برای دانلود فایل pdf کتاب های درسی می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

پایگاه کتاب های درسی  

http://www.chap.sch.ir    

 - كتاب آموزش شيمي (با استفاده از الگوهاي فعال تدريس)

در اين كتاب با توجه به الگوهاي فعال تدريس ، نمونه هاي اجرايي براي هر الگو توضيح داده شده است.

مولف: دوست محمد سميعي

انتشارات مدرسه

 - بيوفيزيك به زبان ساده 02/09/94

اين كتاب نوشته دانيل گولد فارب و ترجمه دكتر عمران حشمتي از نشر جهاد دانشگاهي است. در اين كتاب مي خوانيد.

  • قوانين ترموديناميك و كاربرد بيوفيزيكي آنها
  • بيوفيزيك مولكولي، سلولي، فيزيولوژي، آناتومي و محيطي
  • نيروهاي موثر بر صورت بندي مولكول هاي زيستي
  • ساختار و اجزاي سازنده كربوهيدرات ها، لپيدها، پروتيين ها و اسيدهاي نوكلئيك
  • مدل موزاييك سيال

دفعات بازديد: 11031
تعداد بازديدكنندگان: 9274
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي