اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
آزمايش هاي پيشنهادي معلمان

گروه شيمي در راستاي تشويق معلمان شيمي برخي از تاليف ها، تجربه هاي آموزشي يا مطالب تدوين شده ايشان را در حوزه ي شيمي، با نام ايشان روي پايگاه قرار مي دهد. به اين طريق افزون بر معرفي معلمان پر تلاش، ساير معلمان با فعاليت همكاران خود آشنا مي شوند. همچنين مي توانيد نظرات و  پيشنهادهاي  سازنده خود را  به پست الكترونيكي  دفتر گروه شيمي ياهمكارتان ارسال كنيد. شما نيز مي توانيد با ارسال نمونه فعاليت هايتان به دفتر گروه شيمي دراين تبادل اطلاعات شركت نماييد. 

نام و نام خانوادگي معلم

شهر - منطقه آموزش وپرورش-

آدرس پست الكترونيكي 

نام آزمايش پيشنهادي

ويدا نوربخش

تهران   4

Noor2468@yahoo.com

اثر نوع ماده بر سرعت واكنش هاي شيميايي


        مقايسه عبور نور از محلول و كلوييد

دفعات بازديد: 4760
تعداد بازديدكنندگان: 4171
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي