اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
تماس با ما

سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

گروه شیمی

 

تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، شماره 274

کد پستی 15874

صندوق پستی 363-15855

تلفن 9-8831160

تلفن : 88823140

دورنگار 8837772

پست الکترونیکی 

chemistry-dept@talif.sch.ir

comments.chem@gmail.com

     دفتر در حال حاضر فعال استgmail    

دفعات بازديد: 7095
تعداد بازديدكنندگان: 5454
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي