اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
ابزارهاي سنجش

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، قضاوت در مورد حدود آموخته هاي دانش آموزان است. محدوده ي آموخته ها با كمك ابزارهاي سنجش تعيين مي شود. ابزارهاي سنجش شامل مشاهده، خود ارزيابي دانش آموز، بررسي تمرين هاي روزانه ، برگزاري آزمون هاي گفتاري و نوشتاري ، پروژه ، بررسي عملكرد دانش آموز در كلاس، بررسي گزارش هاي گفتاري و نوشتاري و ارزيابي پوشه هاي كارنما است.

برگه هاي كار (workesheets)  در طراحي ابزارهاي سنجش به ما كمك مي كند. برگه هاي كار تمرين ها و فعاليت هايي هستندكه مي توانيد براي ارزشيابي مستمر در هر مرحله از تدريس از آن ها استفاده كنيد و پس از اطمينان از يادگيري مبحث مورد تدريس توسط دانش آموزان و رفع اشكال آنان، تدريس را ادامه دهيد.  دانش آموزان نيز  مي توانند پس از دريافت پاسخ درست از برگه هاي كاربراي خود ارزيابي  استفاده كنند.
در اين جا نمونه ي  ترجمه شده اي از برگه كار ارايه مي شود همكاران گرامي مي توانند با طراحي برگه هاي مشابه مطابق با سطح كلاس خود و جمع آوري آن ها كتاب كار اختصاصي براي كلاس خود تهيه كنند. براي دريافت نمونه اينجا را كليك كنيد.

براي مشاهده و دانلود برگه هاي كار مي توانيد به آدرس هاي 

 http://www.creative-chemistry.org.uk/alevel/module1/#sheets

http://www.unit5.org/christjs/555_topic_index_worksheet_intro.htm

http://misterguch.brinkster.net/practiceworksheets.html

 مراجعه كنيد.

دفعات بازديد: 6915
تعداد بازديدكنندگان: 5310
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي