اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
چهارچوب پیشنهادی برای طراحی و تولید کتاب آزمایشگاه شیمی برای دوره متوسطه

اين نوشتار با هدف ارايه ي يك چهارچوب راهنما براي مولفان، ناشران و معلمان مولف براي توليد و تاليف كتاب آزمايشگاه شيمي تهيه شده است. خواهشمنديم پيشنهادها و انتقادهاي سازنده خود را كه مي تواند در جهت بهبود بيش تر كيفيت آن مفيد باشد به اطلاع ما برسانيد.

نسخه ي غير مصوب اين گزارش را از اين جا دانلود كنيد.

دفعات بازديد: 2041
تعداد بازديدكنندگان: 1613
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي