اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
در حاشيه شيمي

A good teacher is one who can understand those who are not very good at explaining,and explain to those who are not very good at understanding." D. D. Eisenhower

 

"معلم خوب كسي است كه بتواند چيزهايي را كه خيلي خوب بيان نشده درك كند و به كساني كه آنها را خوب نفهميده اند بياموزاند."

               .

تدريس خوب نيازمند داشتن درك كامل از مفاهيم است. در اين راستا گروه شيمي با ارايه سخنراني هاي موضوعي، مقاله و اسلايدهاي آموزشي سعي بر ياري معلمان شيمي  در آموزش درست مفاهيم پايه دارد كه استفاده درست از آن ها مي تواند بر بازده فرايند ياددهي و يادگيري بيفزايد. شما نيز مي توانيد با ارسال مطالب خود در تكميل اين بخش همكارانتان را ياري كنيد. گفتني است مطالب ارسالي شما پس از بررسي با نام شخص تهيه كننده در اين بخش درج خواهد شد.

رديف موضوع ها 

نوع فايل 

 ويتامين C يك آنتي اكسيدان شيميايي ( اسلايدهاي سخنراني كارشناس مسؤول گروه شيمي)

 pps

 اسيدها و بازها ( اسلايدهاي سخنراني دكتر روح اللهي)

 pps

 سنتز مايع مغناطيسي (نانو در مدرسه)

 pps

 مهارت هاي آزمايشگاهي شيمي

 pps

 چرا طيف خطي پرتوهاي X به جنس عنصرمورد مطالعه (آند) بستگي ندارد؟

 pdf

 6

 حجم سنجي (تيتراسيون)

 pdf

7 سنجش و ارزشيابي (اسلايد هاي سخنراني سركار خانم رستگار)

pps

8 پاسخ مؤلف به پرسشی چالش ‌برانگيز از کتاب شيمي 2 و آزمايشگاه

pdf

9  ارزشيابي،سنجش و ويژه گي هاي پرسش هاي آزمون (اسلايدهاي سخنراني آقاي نياز والي اصفهاني )

ppt

10 تحليل پرسش هاي آزمون شيمي 3 و آزمايشگاه سال 86 (اسلايدهاي سخنراني خانم خضرايي كيا)

pps

11 پيوند هيدروژني(اسلايدهاي سخنراني آقاي دكتر ارشدي)

ppt

12 نيروهاي درون مولكولي و  بين مولكولي(اسلايدهاي سخنراني  خانم دكتر احمد آبادي)

swf

13 مباحثي پيرامون برنامه درسي ( اسلايدهاي سخنراني  آقاي دكتر حذرخاني)

pps

14 لوح هاي آموزشي ابزاري موثر و ساده براي يادگيري معنادار مفاهيم انتزاعي شيمي 4/10/92

pps

دفعات بازديد: 13457
تعداد بازديدكنندگان: 10091
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي