اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
الگوهاي تدريس

الگوي تدريس، طرح، نقشه يا شيوه اي است كه معلم با كمك آن مفاهيم درسي را منطبق بر هدف هاي آموزشي در سه حيطه دانشي، مهارتي و نگرشي به دانش آموزان انتقال مي دهد. در اين بخش نمونه هايي از الگوهاي تدريس ارائه شده است كه شامل الگوهاي تدريس مبتني بر ICT و الگوهاي تدريس متداول است . افزون برآن پيوندهايي شامل طرح درس هايي در موضوع ها ي گوناگون شيمي در سطوح مختلف آورده شده است.
شما نيزمي توانيد الگوهاي پيش نهادي خود را براي ما بفرستيد تا با نام خودتان در اين بخش قرار گيرد. گروه شيمي اين الگوها را به عنوان نمونه معرفي مي كند و از شما عزيزان تقاضا دارد ضمن مطالعه نقادانه بررسي كرده با ارايه ديدگاه هاي سازنده خود از طريق پست الكترونيكي يا در بخش تالار گفت وگو با ما در ميان بگذاريد.

  1.              


   دفعات بازديد: 25457
   تعداد بازديدكنندگان: 17800
      كلاس شيمي و بازي سودوكو
      الماس
      غذاهاي فضايي
      Aluminum Recycling
      مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
      بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
      نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
     Less Meat = Less Heat
     محافظت پلاستيك ها
     Thanking up
     تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
     تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي