اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
ايمني در آزمايشگاه

اولین و مهمترین موضوع در آزمایشگاه ایمنی و حفظ سلامت است. می دانید که همه مواد شیمیایی سمی و مضر هستند و تنها مقدار مصرف آن ها با هم تفاوت دارد (با این تعریف، آب نیز یک سم است اگر زیاد مصرف شود). در هنگام انجام آزمایش، ضمن توجه به این نکته، باید از خطرهای احتمالی بسیاری آگاهی داشت که امنیت و سلامتی شما و دانش آموزان را تهدید می کند. بنابراین اولین درس در آموزش آزمایشگاه شیمی، آشنا نمودن فراگیر با اصول ایمنی و مقررات کار در آزمایشگاه است.

آگاهی از اصول ایمنی آزمایشگاه و رعایت یک یک آن ها تنها راه ممکن برای کار در آزمایشگاه است.

آشنايي با برگه ي داده هاي ايمني ماده

فهرست برخي مواد شيميايي به همراه برگه داده هاي ايمني آن ها

رگلاتور ها

انتخاب رگلاتور مناسب

روش نصب رگلاتور ها

گاز هيدروژن (ويژگي ها و روش هاي توليد)

خطر هاي حمل و استفاده از كپسول هاي گاز هيدروژن

سيلندر هاي گاز هيدروژن، شير ها و وسايل كاهش دهنده ي فشار

حمل كپسول هاي گاز هيدروژن

تعيين موقعيت مناسب و استفاده از كپسول هاي گاز هيدروژن

پاك سازي سامانه هاي هيدروژن گازي از گاز هاي اكسنده

انبار كردن سيلندر هاي گاز هيدروژن

شناسنامه سيلندر هاي گاز هيدروژن

ساختمان نگهداري سيلندر هاي گاز هيدروژن

ايمني استفاده از كپسول گاز آرگون

ايمني كار با مشعل بونزن

ايمني كار با اسيد ها و بازها

ويژگي هاي گاز استيلن

نكته هاي ايمني كار با كپسول گاز استيلن

خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن در آزمايشگاه ممنوع!

عينك ايمني آزمايشگاهي

طبقه بندي گازهاي فشرده و نكته هاي ايمني

سازگاري گاز هاي فشرده

گرم كردن مايع در لوله ي آزمايش 

 

دفعات بازديد: 10578
تعداد بازديدكنندگان: 6511
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي