اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
   
   
         
ساختار و شناسنامه کتاب شيمي پايه دوازدهم

به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبيران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غير قابل استناد) ساختار و شناسنامه کتاب شيمي پايه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستند


کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

تاریخ

شيمي 3
دانلود فايل دانلود فايل 96/12/19
بازگشت به ليست اخبار


   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي