اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
   
   
         
گزارش دومين كارگاه آموزش علوم با رويكرد كاوشگري

دومين كارگاه آموزش علوم با رويكرد كاوشگري برگزار شد. اين كارگاه به دنبال اولين كارگاه ملي آموزش علوم با رويكرد كاوشگري و با عنوان " نشست سالانه آموزشگران علوم" در سالن جلسات سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كشور به مدت دو روز ادامه داشت.

 براي مشاهده اينجا كليك كنيد.

بازگشت به ليست اخبار


   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي