اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
   
   
         
گزارش اولين همايش آموزش زمين شناسي " منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي"


اين همايش كه توسط واحد تحقيق، توسعه و آموزش علوم تجربي برنامه ريزي شده بود ساعت 8 صبح چهارشنبه 17 مهر ماه 96با تلاوت آياتي از كلام الهي آغاز گرديد

در ابتدا خانم دكتر مريم عابديني كارشناس علوم پايه )گروه زمين شناسي (موارد ذيل را بيان نمودند:

-          ويژگي هاي منحصر بفرد كتاب زمين شناسي پايه يازدهم، مطالب بسيار كاربردي، تصاوير متناسب و تفكر برانگيز (خصوصا تصوير روي جلد) و همچنين مطالب كتاب نيز بر اساس ضرورت و اولويت كاربردي بودن ،فعاليت محوربودن توسط هيئت تاليف گردآوري و مدون گرديده است.

-          درخواست از همكاران شركت كننده در همايش با توجه به ارتباط مستمر با دانش آموزان، مطالب يا تصاوير ابهام برانگيز را به ايشان انتقال دهند.

-          انتشار دوباره مجله رشد زمين شناسي به صورت ديجيتالي، ايميل مختص مجله رشد زمين شناسي و تقاضا از همكاران كه مطالب آموزشي و مفيدشان را جهت داوري و انتشار در مجله، ارسال نمايند.

جناب آقاي دكتر حسن حذرخاني مسئول واحد تحقيق، توسعه و آموزش علوم تجربي نيز مطالب كاربردي را يادآوري كردند.

همچنين ايشان در مورد روش هاي مختلف تدريس، خصوصا روش هاي تعاملي و اكتشافي توضيحاتي ارائه نمودند كه در تدريس اين كتاب با استفاده از روش هاي تعاملي و اكتشافي، بهترين نتايج حاصل خواهد شد.

در ادامه همايش جناب آقاي دكتر مدبري، هيئت علمي دانشگاه تهران، مسئول انجمن زمين شناسي ويكي از مولفين كتاب با مرور  بعضي ار فصول ، با دقت وسعه صدر به سوالات همكاران حاضر در جلسه پاسخ دادند.

بازگشت به ليست اخبار


   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي