اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
   
   
         
اصلاحيه كتاب شيمي دهم ، در صفحه 92

به اطلاع همكاران گرامي مي رساند كه اصلاحيه زير در صفحه 92 كتاب شيمي دهم اعمال كنيد.


هم چنين اگر مواردي وجود دارد كه به نظر شما داراي اشكال تايپي، تصويري و احيانا علمي است به صورت مكتوب براي گروه ارسال بفرماييد. از همراهي شما تشكر مي نماييم.

بازگشت به ليست اخبار


   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي