اخبار
برگزاری كارگاه آموزش علوم با رويكرد كاوشگري سه‌شنبه 19 بهمن 1395
برگزاري اولين كارگاه ملي آموزش علوم شنبه 2 بهمن 1395
تبيين رويكرد برنامه درسي شيمي توسط مولفان سه‌شنبه 28 دي 1395
آشنايي با رويكرد زمينه محور سه‌شنبه 16 آذر 1395
هماهنگسازي پاسخ فعاليت هاي كتاب شيمي دهم دوشنبه 15 آذر 1395
اطلاع رساني گروه شيمي در باره كتاب درسي شيمي دهم و توصيف رويكرد آموزشي آن سه‌شنبه 9 آذر 1395
دو دوره آموزش کشوری مدرسان شیمی دهم برگزار شد شنبه 20 شهريور 1395
قرار گرفتن 124 فيلم آموزشي براي معلمان پايه دهم چهارشنبه 17 شهريور 1395
برگزاری دوره هاي تامين مدرسان كشوري شيمي دهم سه‌شنبه 2 شهريور 1395
دريافت pdf كتاب هاي علوم تحربي در سال تحصيلي 95 -96 سه‌شنبه 8 تير 1395