اخبار
گزارش اولين همايش آموزش زمين شناسي " منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" يكشنبه 23 مهر 1396
اولين همايش زمين شناسي"منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" برگزار مي شود يكشنبه 16 مهر 1396
نسخه نهايي كتاب شيمي(2) و آزمايشگاه علوم تجربي (2) پايه يازدهم بر روي سايت قرار گرفت دوشنبه 30 مرداد 1396
اصلاحيه كتاب شيمي دهم ، در صفحه 92 دوشنبه 16 مرداد 1396
بررسي كتاب نونگاشت شيمي دو با حضور دبيران و سرگروههاي آموزشي چند استان سه‌شنبه 13 تير 1396
پي دي اف كتاب هاي شيمي 3، 2 و پيش دانشگاهي شنبه 20 خرداد 1396
سرفصل هاي پيشنهادي شيمي متوسطه شنبه 13 خرداد 1396
فراخوان همكاري براي تاليف شنبه 13 خرداد 1396
عدم تاسیس ایستگاه های سنجش گاز رادون به علت کمبود بودجه سه‌شنبه 12 ارديبهشت 1396
نشست تخصصي علوم با عنوان مهارت های فرآیندی و طراحي آموزشي مبتني بر 5e برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395