اخبار
بررسي كتاب نونگاشت شيمي دو با حضور دبيران و سرگروههاي آموزشي چند استان سه‌شنبه 13 تير 1396
پي دي اف كتاب هاي شيمي 3، 2 و پيش دانشگاهي شنبه 20 خرداد 1396
سرفصل هاي پيشنهادي شيمي متوسطه شنبه 13 خرداد 1396
فراخوان همكاري براي تاليف شنبه 13 خرداد 1396
عدم تاسیس ایستگاه های سنجش گاز رادون به علت کمبود بودجه سه‌شنبه 12 ارديبهشت 1396
نشست تخصصي علوم با عنوان مهارت های فرآیندی و طراحي آموزشي مبتني بر 5e برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395
نشست تخصصي علوم با عنوان حركت شناسي و انگيزه برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395
كارگاه آموزشي مفاهيم فيزيك (فشار)برگزارشد دوشنبه 16 اسفند 1395
شناسه و ساختار کتاب شیمی پایه دهم و یازدهم شنبه 14 اسفند 1395
اهداف كتاب شيمي پایه دهم شنبه 14 اسفند 1395