اخبار
شيمي(3) پايه دوازدهم ، آسايش و رفاه در سايه شيمي شنبه 22 ارديبهشت 1397
دومين نشست كشوري كارگاه آموزش علوم تجربي با رويكرد كاوشگري(IBSE) در شيراز برگزار شد سه‌شنبه 18 ارديبهشت 1397
ساختار و شناسنامه کتاب شيمي پايه دوازدهم شنبه 19 اسفند 1396
اولين كارگاه آموزشي واقعيت افزوده يكشنبه 6 اسفند 1396
نشست تخصصي " آموزش فيزيك با رويكرد پديده محور " برگزار شد دوشنبه 23 بهمن 1396
سرفصل هاي پيشنهادي شيمي متوسطه شنبه 21 بهمن 1396
گزارش دومين كارگاه آموزش علوم با رويكرد كاوشگري شنبه 21 بهمن 1396
گزارش اولين همايش آموزش زمين شناسي " منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" يكشنبه 23 مهر 1396
اولين همايش زمين شناسي"منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" برگزار مي شود يكشنبه 16 مهر 1396
نسخه نهايي كتاب شيمي(2) و آزمايشگاه علوم تجربي (2) پايه يازدهم بر روي سايت قرار گرفت دوشنبه 30 مرداد 1396