اخبار
نشست تخصصي علوم با عنوان مهارت های فرآیندی و طراحي آموزشي مبتني بر 5e برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395
نشست تخصصي علوم با عنوان حركت شناسي و انگيزه برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395
كارگاه آموزشي مفاهيم فيزيك (فشار)برگزارشد دوشنبه 16 اسفند 1395
شناسه و ساختار کتاب شیمی پایه دهم و یازدهم شنبه 14 اسفند 1395
اهداف كتاب شيمي پایه دهم شنبه 14 اسفند 1395
برگزاری كارگاه آموزش علوم با رويكرد كاوشگري سه‌شنبه 19 بهمن 1395
برگزاري اولين كارگاه ملي آموزش علوم شنبه 2 بهمن 1395
تبيين رويكرد برنامه درسي شيمي توسط مولفان سه‌شنبه 28 دي 1395
آشنايي با رويكرد زمينه محور سه‌شنبه 16 آذر 1395
هماهنگسازي پاسخ فعاليت هاي كتاب شيمي دهم دوشنبه 15 آذر 1395