اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
کتاب درسی دهم و يازدهم
کتاب شيمي(2) پايه يازدهم

 
کد کتاب: 111210
دوره تحصيلي:پايه يازدهم
سال تحصيلي: 96-97
رشته تحصيلي: رياضي فيزيک و علوم تجربي
 
فايل بخش هاي کتاب: 
مقدمه 628.51 کيلوبايت
بخش اول 3.85 مگابايت
بخش دوم 1.9 مگابايت
بخش سوم 8.34 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
شيمي(2) 12.18 مگابايت
 
   
کتاب شيمي پايه دهم
کتاب معلم(راهنماي ندريس)

کد کتاب: 110210
سال تحصيلي:  96-95
دوره تحصيلي: دهم متوسطه

کد کتاب: 
سال تحصيلي: 
دوره تحصيلي: 

كتاب شيمي دهم متوسطه

کتاب راهنماي معلم 
فايل بخش هاي کتاب: 
مقدمه  605.63 کيلوبايت
بخش اول 2.99 مگابايت
بخش دوم 2.17 مگابايت
بخش سوم 2.04 مگابايت

 دانلود کل کتاب:
کل کتاب  6.3 مگابايت

كتاب آزمایشگاه علوم تجربی(2) پايه يازدهم

 
کد کتاب: 111217
دوره تحصيلي:پايه يازدهم
سال تحصيلي: 96-97
رشته تحصيلي: رياضي فيزيک و علوم تجربي
 
فايل بخش هاي کتاب: 
مقدمه 656.38 کيلوبايت
بخش اول 1.11 مگابايت
بخش دوم 961.72 کيلوبايت
بخش سوم 1.48 مگابايت
بخش چهارم 3.11 مگابايت
فايل کامل کتاب: 
فايل کامل کتاب 5.06 مگابايت
 
   
دفعات بازديد: 8899
تعداد بازديدكنندگان: 6580
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي