اخبار پاسخ پرسش های شما پيام ها و پرسش هاي شما نقشه ی سايت صفحه اصلی
 
 
         
شورای مشورتي دبیران
 گروه شيمي دفتر برنامه ريزي در راستاي افزايش نقش معلمان در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها و از همه مهم تر تاييد محتواي کتاب هاي جديد التاليف به ويژه از ديدگاه آموزشي ، از شورايي مرکب از شماري از دبيران مجرب و علاقه مند بهره مند مي شود . اين شورا که حداکثر 9 نفر عضو دارد ، کار بررسي محتواي کتاب هاي جديد التاليف و اعتبار بخشي کتاب هاي درسي تاليف شده اي را که در همان سال در سراسر کشور تدريس مي شوند ، بر عهده دارد . مسئول اين شورا يکي از کارشناسان گروه شيمي است . وي عضو شوراي برنامه ريزي نيز هست و وظيفه دارد نتيجه ي بررسي هاي اعضاي اين شورا را در شوراي برنامه ريزي مطرح و از آن ها دفاع کند و آن ها را مورد پي گيري قرار دهد .
 به اين ترتيب ، تاليف کتاب هاي درسي يا هر ماده ي آموزشي ديگري که اظهار نظر پيرامون کيفيت آن به گروه شيمي واگذار مي شود ، بر عهده ي اين شورا است و با استناد به تاييديه ي اين شورا ، تصويب و نتيجه اعلام مي شود . شوراي مشورتي دبيران يک سال اعتبار دارد و هر سال نسبت به تجديد و انتخاب اعضاي تازه اقدام مي شود.
در اقدامي تازه شوراي دبيران در دو بخش حضوري و غير حضوري و با مشارکت جمعي از دبيران استان هاي مختلف براي تقويت بنيه مشورتي شورا از نو سازماندهي شده است و همکاران شهرستاني مي توانند به صورت مکاتبه اي از نظر هاي خود ما را بهره مند سازند . اعضاي شورا که دست کم به مدت يک سال با گروه همکاري داشته اند و تجربيات علمي ـ آموزشي لازم به آن ها انتقال يافته است ، از طريق توليد مواد آموزشي ديگري هم چون کتاب هاي کمک درسي يا کمک آموزشي به همکاري خود با دفتر ادامه مي دهند.
 شما نيز در صورت تمايل مي توانيد با ما تماس بگيريد. براي اين کار لازم است که خلاصه اي از سوابق علمي ـ آموزشي و پژوهشي خود را براي ما بفرستيد. پس از بررسي هاي لازم ، نتيجه از طريق پست الکترونيکي به آگاهي شما خواهد رسيد.
دفعات بازديد: 9956
تعداد بازديدكنندگان: 7528
   كلاس شيمي و بازي سودوكو
   الماس
   غذاهاي فضايي
   Aluminum Recycling
   مروري بر سير تاريخي آموزش شيمي در جهان
   بار موثر هسته-نيروي موثر هسته
   نگاهي نو به سنجش و اندازه گيري
  Less Meat = Less Heat
  محافظت پلاستيك ها
  Thanking up
  تركيب آلي كلر دار و هالو آلكان ها : دوست يا دشمن
  تاثير بازي هاي آموزشي بر يادگيري شيمي